Proizvodnja & partneri


  • “Aronia” d.o.o. iz Starih Banovaca ima veoma uspešnu saradnju sa svojim partnerima na svim nivoima. U partnere ubrajamo sve firme i fizička lica koja učestvuju u bilo kom segmentu naše priče. Od onih koje bi posebno izdvojili su firme koje nam vrše deo prerade po visokim HACCP i ISO standardima. Naša politika poslovanja se upravo zasniva na 100% zdravoj preradi sa 100% zdravim materijalima i sa 100% pokrivenosti traženih standarda koje nam naši partneri obezbeđuju. Naš izbor se baš iz tih razloga suzio na ljude od poverenja kao osnov svakog dobro urađenog posla. Tako smo došli do firmi sa kojima sada sarađujemo na redovnoj osnovi. Iako svi naši saradnici ispunjavaju  HACCP, ISO i druge standarde, redovnu kontrolu naših proizvoda kontroliše jedan od najpriznatijih instituta sa prostora bivše Jugoslavije “JUGOINSPEKT” Beograd.
     

    Ovom prilikom im se zahvaljujemo na profesionalnom radu i svakom izlaženju u susret našim visokim zahtevima u pogledu kvaliteta i rokova. Naši trenutni kapaciteti nisu ugroženi zahvaljujući ovom odabiru saradnika u ovom nadasve složenom i zahtevnom poslu.